قرآن و درون

جمله قرآن شرح خبث نفس‌هاست
بنگر اندر مصحف، آن چشمت کجاست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر