ماه مبارک

گیرند همه روزه و من گیسویت
جویند همه هلال و من ابرویت

از جملهٔ این دوازده ماه تمام
یک ماه مبارک است، آن هم رویت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر