اهل باطن!

شیخی از مشایخ «صوفیه» بنده و تعدادی از دوستان را دعوت کرد برای مراسم سالانه‌شان. روزهای قبل از روز مراسم، ایشان بارها زنگ می زدند و اصرار و تاکید بر آمدن و شرکت در مراسم بزرگداشت شیخ فلان.

روز مراسم رفتیم. شیخ را دیدم و سلام علیکی رد و بدل شد. شیخ عزیز، که بیشتر شاب بودند تا شیخ، آن روز مهمانانش را اصلاً تحویل نگرفت و گرسنه و تشنه بحال خود رها کرد. هیچ سراغی هم نمی‌گرفت که کجایید و در چه حالید.

فهمیدیم مهمانانش ابزاری بودند جهت سیاهی لشگر «عاشقان طریقت»!

بعداً هم در کردنیوز زدند که جمعیت عاشقان طریقت از فلانجاها آمدند برای بزرگداشت فلان شیخ.

هر قدر شما شیخ و اهل باطن و صداقت و راستی هستید، ما هم از عشاق طریقت! الحق که خدا تیر و تخته را خوب جور می‌کند!

۲ نظر:

شبدیز گفت...

این شیخها تماشاچی میخواهند برای نمایشهایشان، کارشان مثل اشخاصی هست که تعزیه بازی میکنن، اگر تماشاچی نباشد تعزیه اجرا نمیشود..‌.

ناشناس گفت...

اصلاًچه لزومی داره درموردهمچین آدم هایی حرف زده بشه؟
خیلی هاازاین آدم هاخبری ندارند،چرابیخودتحریک بشن ف
مطرح کردن ودرموردشون حرف زدن به نوعی اشاعه ی فحشاست.

ارسال یک نظر