دانش و مهارت

دانش: اطلاعات مربوط به رانندگی، شنا و دوچرخه‌سواری است. ما با داشتن صرف دانش، موفق به رانندگی، شنا و دوچرخه‌سواری نمی‌شویم.

مهارت: اگر دانش به تمرین و عمل دربیاید، می‌شود مهارت.

فرق این دو، یعنی فرق علم و معرفت. در علم فقط دانش و اطلاعات داریم، در معرفت، توانایی داریم.

مثلاً اگر از ما بپرسند «به چه دلیل یک مُرده(جسد) نمی‌تواند آسیبی به انسان بزند؟»، همهٔ ما یک مقالهٔ مفصل با ذکر دلایل روشن و متقن می‌توانیم بنویسیم.

اما اگر از ما بخواهند برویم قبرستان و پیش یک مرده بخوابیم، همه توانایی این کار را نداریم.

پس دانش عقلی، اطلاعات و علم، کافی نیست. معرفت، درک حسی و ملموس، مهارت و توانایی باید وجود داشته باشد.

خوشبختی زندگی ما منوط به معرفت ماست، نه به دانش و اطلاعات ما. دانش و اطلاعات، وسیله است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر