شریک زندگی


   انسان تا بلد نباشد در تنهایی خود، یعنی در aloneness ، زندگی کند، با هیچکس هم نمی‌تواند زندگی کند.

   در حقیقت شریک زندگی را می خواهد تا از خودش فرار کند. آن کس وسیله و مواد مخدر اوست. ابزار تخدیر و روبرو نشدن با خودش است، با زندگی‌ست.

   یاد بگیریم زندگی بدون وابسته بودن عاطفی را.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر