اضافات

«التوحید اسقاط الاضافات»

توحید، رفتن اضافات است. زدودن اضافات است.

این، اساس عرفان است. تفکر «زائد» یعنی همین.

چون بمردی تو ز اوصاف بشر
بحر  اسرارت نهد بر فرق سر

یا

خویش را صافی کن از اوصاف خود
تا ببینی ذات پاک صاف خود

یا بقول پیرمرد: اوضاف خود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر