مانعان


   دو چیز، نیاز و ترس، را از رابطه‌تان با هر کس، با هر چیز، با کلیت زندگی، حذف کنید. و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.۱ نظر:

ناشناس گفت...

پس تا اینجای زندگی را باید حذف کنم ! ! ! درسم ازدواجم بچه ها و همه و همه متاسفانه بر اساس ترسی مبهم بوده ترس دیر شدن ترس از دست دادن ترس از کنار گذاشته شدن و نیاز به تایید نیاز به جمع ...
چهل و چند سال را باید بیندازم در سطل آشغال ...

ارسال یک نظر