قنوت


بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر