خود و خدا

إشعار و صفت(حقیقی) پشه‌اند و باد.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر