کهنگی


   آیا می‌توانی بدون مراجعه به حافظه، چیزی بگویی؟
 هر چیزی. درباره هر موضوعی. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر