ضرورت عدم وابستگی

مستقل باش. وابسته نباش.
از هر جهت.

تا جایی که می‌توانی.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر