دل و زندگی اجباری


آدمی دیده‌ست، باقی گوشت و پوست
هر چه چشمش دیده است آن چیز، اوست


   خودتان را مجبور بانجام کاری و زندگی‌یی که دوست ندارید، نکنید. این ظلم در حق حقیقت خودتان است.

   «قلب انسان، یا همان دل انسان، روح انسان، حقیقت و ذات انسان، اگر مجبور بانجام کاری شود، نابینا می‌شود». امام علی(ع) - نهج ۱۹۳

   و زندگی تفرج‌گاه و تماشاگه راز است. اگر دل نابینا شود، هیچ چیزی «نمی‌بیند»، بهره‌ای از زندگی نخواهد داشت. لذا زندگی‌اش می‌شود مردگی. 

هیچ اشکالی نداره چیزهایی را ببازی، از دست بدهی، بلحاظ مادی کم‌بهره زندگی کنی، اما زندگی کنی!

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟
ز دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
حافظ


۱ نظر:

ناشناس گفت...

اما زندگی کنی ! برای درک کردن این سه کلمه نابود شدم بهتر است بگویم خودم را نابود کردم به لحاظ روانی البته
الان ذرّه ذرّه ، تکّه تکّه از اینجا و آنجا خودم را جمع می کنم بلکه بتوانم بند بزنم و وصله کنم .گهگداری باز عقب گرد می کنم امّا به لطف جلسات خودشناسی یاد گرفتم ملامت نکنم ببینم و رد شوم
هنوز خیلی کار دارم خیلی زیاد

ارسال یک نظر