هدف زندگی


   هر انسان تنها یک کار در زندگی دارد، اگر این یک کار را انجام داد، هدف از زندگی‌اش را برآورده. اگر همه کار انجام داد و این یک کار را نکرد، هیچ کار نکرده.

   پیدایش کن.


۱ نظر:

فاطمه گفت...

در یادداشت های قبلی نوشته اید سلامت قلب و مشاهده ی حق
امکانش هست در مورد روش ِمشاهده ی حق توضیح بدین یعنی هر لحظه آگاه و هشیار بودن به خود؟

ارسال یک نظر