خواب و بیداری


روز در خوابی، مگو کاین خواب نیست
سایه فرع‌ست، اصل جز مهتاب نیست

   وقتی خوابیده‌ام و دارم خواب می‌بینم، چه فرقی می‌کند پولی گم کنم یا پولی پیدا کنم؟ شادی و ناراحتی‌ام هر دو عاریتی‌ست. در رویا چه تفاوت دارد که در معامله‌ای سود زیادی کنم و یا ضرری هنگفت؟ خواب است، رویاست. نه واقعیت.

   ما سوداگران وهم و خیالیم. در خواب و رویای اعتباریات و ارزش‌های شخصیت غوطه‌وریم. چه «ببریم» و چه «ببازیم».

   کسی بیدار است که بفهمد، ببیند، درک کند این در خواب بودنش را.

سودائیان عالم پندار را بگو
سرمایه کم کنید، که سود و زیان یکی‌ست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر