موتوا، لاتموتوا

بمیرید قبل از آنکه بمیرید.

نمیرید قبل از آنکه بمیرید.

هر دو جمله درستند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر