اونت


سعدیا!
     لشکر خوبان
           به شکار دل ما

گو میایید،
      که ما
           صید فلانی گشتیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر