بر


قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم
درخت کام و مرادم به بر نمی‌آیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر