بهترین هدیه


   به نظر شما بهترین چیزی که کسی می‌تواند به همسرش هدیه دهد چیست؟

   رسیدگی به سلامتی و شادابی عمیق خودم بهترین چیزی‌ست که می‌توانم به همسرم هدیه دهم. هدیه‌ای که بطور غیرمستقیم و البته قطعی و بدون شک، برکتش به او هم می‌رسد.