اجبار؟


   با توجه به اینکه افکار ما ملغمه‌ای از عقاید و افکار القاء شده به ماست و خیلی‌هایش غلط است، لزومی ندارد خودمان را مجبور کنیم که به افکارمان باور داشته باشیم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر