مقصر


   شایع‌ترین حسی که ما انسانهای اسیر شخصیت در رابطه‌مان به همدیگر می‌دهیم، حس سرزنش است.

   در یک رابطه، من چنان وضعیتی را پیش می‌آورم که تو خودت را مقصر بدانی و حس سرزنش کردن بخودت دست بدهد.

   و این ترفند را بشکل محیرالعقول، فوق‌العاده منطقی و البته غیرمستقیم بکار می‌برم و برایت توضیح می‌دهم و توجیه می‌کنم تا بخوبی پیش خودت متقاعد شوی که لایق ملامت کردن خودت هستی!