درون


گر انگشت سلیمانی نباشد
چه خاصیت دهد نقش نگینی؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر