تکرار


   گاهی اوقات در زندگی، وضعیتی که در آن هستیم و یا گرفتار آن هستیم انقدر تکرار و تکرار می‌شود تا اینکه آنچه را باید بفهمیم، بفهمیم!

   امان از نفهمی! امان از ناشنوایی! امان از کوری!

 هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر