بر صف رندان


مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد 
۱ نظر:

ارسال یک نظر