آخر پاییز


تخم وفا و مهر در این کهنه کشتزار
آن گه عیان شود که بود موسم درو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر