انتخاب‌کننده


   پرسیده است: من نمی‌دانم چرا هر انتخابی می‌کنم، بعد از مدتی متوجه می‌شوم انتخاب اشتباهی بوده...

   ج: خیلی ساده است! علت این موضوع آنست که انتخابگر هویت بوده است!

معیارهایی که برای انتخاب داشته‌اید، چه بوده؟ فرد مشهور و محبوب؟ کسی که در چشمها بوده و خواهان زیادی دارد؟ کسی که سواد و دانش زیادی دارد؟ کسی که ثروت و شهرت دارد؟ کسی که زیبایی، تیپ و پرستیژ اجتماعی و اعتبار دارد؟

اینها معیارهای هویت است. و آن بوده که موجب انتخاب شده. و پس از مدتی، همهٔ پوچ بودن چنین انتخابی رو می‌شود. یک فرد معمولی...

و شما می‌مانید و تاوان انتخاب اشتباه را دادن!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر