سم

چند رفتار که مخرب رابطه هستند:

۱. مجرد رفتار کردن.
اگر می‌خواستی مجرد باشی، چرا رابطه برقرار کرده‌ای!؟
همزیستی اقتضائاتی دارد.

۲. بی‌مسئولیتی در امور مالی.
هر دو طرف باید در برابر مخارج احساس مسئولیت و اقدام عملی کنند.

۳. نداشتن علاقه و زندگی برای خود.
هر طرف باید خوشبختی‌اش را در خودش داشته باشد و وابسته به دیگری نباشد. علائق خودش را داشته باشد و قادر به گذران وقتش در تنهایی‌اش باشد. اگر دو نفر دائم با هم باشند، نمی‌توانند زندگی، علائق و سرگرمی‌های خودشان را داشته باشند. وابسته بودن به دیگری و نداشتن خوشبختی فردی، سم رابطه است.

۴. احساس ناایمنی.
وقتی فرد احساس ناایمنی درونش داشته باشد، این احساس منجر به آزار و اذیت طرفش می‌شود. حسادت، کنترل و وابستگی عاطفی نتیجهٔ این عدم احساس امنیت است.

۵. بی‌احترامی و مسخره کردن.

۶. عدم ابراز عملی و بیرونی مهربانی و عطوفت.

۷. مشغولیت به گوشی تلفن و وقت باکیفیت نگذاشتن برای همدم.

۸. عدم اعتماد.
اگر نمی‌توانی به همدمت اعتماد کنی، بدون برو برگرد شما برای آن رابطه مناسب نیستید.بی‌اعتمادی قاتل رابطه است. اگر در رابطهٔ شما، دائماً بشما دروغ گفته می‌شود، خودتان را معطل نکنید. عمرتان را تلف نکنید. آن رابطه تمام است.

۹. احساس اجبار به بودن در آن رابطه.
وقتی فردی احساس ناخوشبختی دارد، تمایل به روی آوردن به چیز دیگری دارد، نه رابطه. برخی به الکل، بعضی به خوردن زیاد غذا، برخی به خرید کردن و بسیاری چیزهای دیگر.

۱۰. نق زدن.
برعکس باور اکثر مردم، مسئولیت نق زدن فقط بر گردن یک نفر نیست! معمولاً نق زدن موقعی اتفاق می‌افتد که یک طرف چیزی را می‌خواهد و دیگری آن خواسته را نادیده می‌گیرد.

------

تمام موارد بالا سم‌های رابطه هستند. برای یک رابطهٔ سالم، باید از آنها پرهیز شود.
و نمی‌توان پرهیز کرد، تا وقتی که فشار «من» بر ذهن وجود دارد و تخلیهٔ میل آزار و اذیت را می‌طلبد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر