ای خنک آن را که عیب خویش گفت


  من باید چنان خودشناسی کار کرده باشم و واقعیت رفتارهای خودم را شناخته باشم، که اگر کسی بپرسد «یکی دو اخلاق نامطلوبت را بگو»، فی‌الفور برای آن پاسخ داشته باشم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر