پرفایده‌ترین شناخت


   راه صحیح، اصولی، بنیانی و پایه‌ایِ دیندار بودن، سالم زیستن، زندگی غنی و بامعنی داشتن، معرفت نفس است. هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر