رمضان


بی تو، من کفارهٔ یک ماه کامل داشتم 
خون دل خوردن اگر از مبطلات روزه بودهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر