بهار


معیار درک شب قدر به میزان تجلی اسماء الهی در ماست. اسماء الله اسم نیستند. مسمی هستند. این موضوع را در جلسات توضیح داده‌ایم.

دعای جوشن کبیر که حاوی هزار اسم خداوند است، در حقیقت حاوی هزار کیفیت وجودی ممکن‌التحقق انسانی‌ست. این اسم‌ها(مسمی‌ها، کیفیت‌های روانی) قابل کسب‌اند. قابل تحقق هستند در درون ما انسانها. اما حیف که ما از این قابلیت کسب و تحصیل آنها، غافلیم.

حداقل در یکی از این اسماء(کیفیت‌ها) می‌توان تبحر و تخصص پیدا کرد. دارایی حقیقی این است. وقتی مرگ جسمی فرا می‌رسد، انسانی دست پر می‌رود که اینها را(اسماء الله) را داشته باشد.یعنی کیفیت روحی او متصف به آن مسمی باشد.

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار...
۱ نظر:

ناشناس گفت...

يا دليل المتحيرين ❤️

ارسال یک نظر