دست در الوهیت


  یکی از خصوصیات نفس یا همان شخصیت و هویت توهمی و پنداری این است که واقعیت را طوری قلب می‌کند، نشان می‌دهد و بیان می‌کند که دیگری و دیگران را impress کند، تحت تاثیر قرار دهد. حالا یا با مبالغه‌گویی یا تغییر واقعیت، و یا حتی صرف بیان واقعیت، بدون تحریف یا تغییر یا مبالغه‌گویی!

   زمانی که دیگر میل به تحت تاثیر قرار دادن دیگران وجود نداشته باشد، آزادی هست.

ما چو روباهان و پای ما کرام
می‌رهاندمان ز صدگون انتقام

حیلهٔ باریک ما چون دم ماست
عشقها بازیم با دم چپ و راست

دم بجنبانیم ز استدلال و مکر
تا که حیران ماند از ما زید و بکر

طالب حیرانی خلقان شدیم
دست طمع اندر الوهیت زدیم

تا بافسون مالک دلها شویم
این نمی‌بینیم ما کاندر گویم

در گوی و در چهی ای قلتبان
دست وا دار از سبال دیگران

در هوای آنک گویندت زهی
بسته‌ای در گردن جانت زهی

روبها این دم حیلت را بهل
وقف کن دل بر خداوندان دل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر