دعا


   این دعاهایی که در کتب دعا هست، وقتی عمل می‌کند که لوازم اصلی و ابتدایی ارتباط و وصل، مهیا باشد. که عموماً نیست. 

   خیلی از ما فکر می‌کنیم صرف خواندن الفاظ عربی، معجزه می‌کند. یک کاری می‌کند. یک اتفاقی می‌افتد. و خیلی دیگر از ما حتی فکر می‌کنیم دانستن ترجمهٔ الفاظ معجزه می‌کند!

 این دعاهایی که در کتب دعا هست، وقتی عمل می‌کند که لوازم اصلی و ابتدایی ارتباط و وصل، مهیا باشد. 

   لوازم اصلی چیست؟ ایمان. و ایمان بدون زیرساخت، یعنی معرفت، شناخت، تهیه‌شدنی نیست. نمی‌آید. 

   بعضی می‌گویند ایمان به نسبت است... 
   می‌گویم: به این تمثیل دقت فرمایید: یک ماشین داریم که باید به مقصدی برسد. این ماشین اول باید روشن شود تا بتواند حرکت کند. حالا بعداً سرعت بگیرد و با سرعت پنجاه، یا صد، یا حتی صد و پنجاه حرکت کند.

   ماشینی که با سرعت پنجاه حرکت می کند و یا با سرعت صد، بهرحال اصل کار را دارد، و آن روشن بودنش است و در مسیر بودنش. اما و اما ماشینی که اصلا روشن نشده، اصلا بنزین در آن نیست، این ماشین اصلا لوازم حرکت را ندارد، راه نیفتاده، که بخواهد در مسیر باشد یا نباشد!

   خواندن صرف الفاظ دعا، بدون معرفت، بدون شناخت، یعنی بدون ایمانی که از روی بینش و دیدن است، مانند انتظار رسیدن داشتن از ماشینی است که اصلا روشن نیست.

   لا معرفة کمعرفتک بنفسک!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر