پایان

لم پرهیز از موسیقی، بشرح و توضیحی که در دوره خودشناسی داده شده بود، امروز باتمام می‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر