اصل

جانب معنی را گرفتن مهم است. کیفیت باید در اولویت اهمیت دادن باشد. محور زندگی معنی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر