هش دار!

و برای بعضی، بسیار محتمل است که فرد مناسب، در زمان نامناسب در زندگی‌شان بیاید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر