قربان

"الله اکبر" یعنی اولویت زندگی ام بطور تمام و کمال، حق است.

یعنی دروناً در ذاتم بودن، اولین و آخرین، و مهمترین انتخابم در زندگیست.

اگر تمام وجوه زندگی ام، نیتم، اعمال و رفتارم، بر غیر چنین مداری می گردد، باید حتماً حتماً به فکر چاره و تغییر بنیانی سبک زندگی ام باشم.

معنی تکبیر اینست ای امیم
کای خدا پیش تو ما قربان شدیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر