اوجب واجبات

بگمانم اگر در زمان ما پیامبری ظهور می‌کرد، ورزش را از اوجب واجبات برمی‌شمرد.

و خلوت را.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر