بیرون

یکی از تصمیم های مفید در زندگی اینست که انسان گاه بگاه جمعی را که مدت زیادی در آن بوده ترک کند و تغییر دهد و با جمع و افراد جدیدی آشنا شود و ارتباط نو برقرار کند.

این کار اگر همراه با شیفت درونی خود فرد صورت پذیرد، بهترتر هم هست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر