وصل

اصولاً خود کیفیت شنیداری و دریافت، عین وصل و تحقق مراقبه است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر