باد

ما همه شیران، ولی شیر عَلَم!
حمله‌مان از باد باشد دم بدم

عَلَم: پرچم، بیرق
شیر عَلَم: نقش شیر روی پرچم، که با باد و حرکت پرچم، آن هم حرکت و جنبش پیدا می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر