هشدار درباره بکارگیری لم ها

انجام تمرینها و لمهایی که گفته می‌شود، بدون آگاهی از چگونگی تشکیل(پنداری) هستی، چیزی جز هپروتی شدن در پی ندارد.

از چگونگی تشکیل و نیز ساختار هستی یا همان "خود"، در جلسات شرح مثنوی به تفصیل و تدقیق صحبت شده است.

مکرراً و مؤکداً توصیه می‌شود قبل از خواندن مطالب سایت و مجملیات و پیش از شنیدن پادکست ها، جلسات مذکور بدقت و با حوصله گوش داده شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر