دو جدایی

خلوت یعنی جدا شدن از دیگران.
عزلت، جدا شدن از خود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دقیق متوجه نشدم که عزلت یعنی چه!؟
یعنی اینکه از "خود" رها میشویم؟
یا از ترس روبرو شدن با دیگران عزلت اختیار کردیم؟

ارسال یک نظر