محیط


قعر چَه بگزید هر کاو عاقل است
زانکه در خلوت صفاهای دل است

ظلمت چَه به که ظلمتهای خلق
سر نبرد آنکس که گیرد پای خلق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر