محور تبلیغ


اگر بدقت به موضوعاتی که در انواع برنامه‌های تلوزیونی، ماهواره، اینترنت و روابط اجتماعی مطرح می‌شود نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم همه در جهت گسترش و تبلیغ یک شخصیت مجلل داشتن دارند فعالیت می‌کنند.

به اصالت انسانی و به فردیت افراد بی‌توجه اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر