بازیگر

یکی از زیباترین و غنی ترین کارها نشستن پای صحبت افراد مسن است، و شنیدن از دیدگاهشان، دیدگاه کنونی‌شان، درباره زندگی.

داشتم گفتگویی را که فردی با ناصر ملک مطیعی هشتاد ساله کرده، می‌دیدم. روی یوتیوب هست.

می‌دانی؟ افراد سالخورده بعلت اینکه بروشنی می‌بینند که تقریباً به آخر خط رسیده‌اند و کم کم باید پیاده شوند، زرق و برق زندگی و حقه‌ها و کلک هایش از چشمشان افتاده. حنای دنیا دیگر برایشان رنگی ندارد.

همچنین، چون دیگر آرزویی ندارند، در بند نمایش و قمپز در کردن موقع صحبت نیستند. بهمین خاطر خیلی برایشان راحت است که ساده و صمیمی حرف دلشان و دیدگاهشان را بیان کنند. و براحتی و خیلی رُک به پوچ بودن شغلی که در تمام طول عمر مشغولش بوده‌اند، اعتراف کنند.

۱ نظر:

tabkom گفت...

هر که نامخت از گذشت روزگار / هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

ارسال یک نظر