آنجا

برای انسان اسیر "خود"، تصورات و آرزوهای ایده آلی بسیار جذابتر از واقعیتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر