قطع رابطه


ما به محض تماس و ارتباط با هر چیزی، لحظات کوتاهی با واقعیت آن چیز (یا کس) هستیم و بلافاصله ارتباطمان با آن قطع می‌شود و با تعبیر و برچسبی که بر آن نهاده‌ایم خودمان را مشغول می‌کنیم.

آیا این جریان را در درونمان می‌بینیم؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر