پتانسیل

فریب نخوردن کار مشکلی است. زیرا میل و استعداد فریب خوردن در خود من موجود است.

وقتی با یک تأیید و مورد توجه واقع شدن دلم می‌رود،  وقتی با شنیدن یا مشاهدهٔ رفتاری حاوی مفهوم "دوستت دارم" دلم غنج می‌زند، وقتی از کودکی بمن آموخته‌اند و شرطی ام کرده‌اند به اینکه "تو باید دوست داشتنی باشی"، وقتی اصلاً باطناً ملتمس توجه، نگاه و لایک هستم، روشن است که بصورت بالقوه مستعد فریب خوردنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر