تمرین عدم تعبیر

می‌دانیم که ذهن عادت به تعبیر کرده است. حالا اگر ما بتوانیم این عادت را ترک کنیم، ذهن از زنجیر "من" آزاد می‌شود.

خُب، برای ترک عادت باید از روش "خلاف آمد" استفاده کنیم. یعنی حالا که عادت ما تعبیر کردن است، از خلاف آن یعنی "واقعیات را دیدن" استفاده کنیم. دیدن، توجه کردن و اهمیت دادن به صرفِ واقعیتهای فیزیکی مثل شکل، اندازه، رنگ، بو، مزه. (بدون صفات و ارزشگذاری و خوب و بد کردن)

پس، به عنوان تمرین خیلی خوب است یک دفترچه برداریم و به پارک یا کوه و طبیعتی برویم و هر چه و هر کس را می‌بینیم، فقط و فقط صرف واقعیت آنچه می‌بینیم و می‌شنویم و حس می‌کنیم را بنویسیم. (یا بوسیله گوشی مبایل در فایلی صوتی بگوییم. هر چند نوشتن بهتر است.)

این تمرین بسیار مفید است. از آن غافل نشویم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر