مشتریان پفک

و جالب اینکه این سیستم ها و مکاتب و افراد، هر قدر پفشان بیشتر باشد، مشتری های بیشتری هم دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر